داستان شعر طنز عاشقانه

برترین شعرها ی طنز عاطفی و عاشقانه

 
شعر طنز ضد پسر
نویسنده : سهیل شریفی - ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩
 

کسی گفت: ای دختران به بیرون روید
تا پسرک ندید بدید شما را بدید

دختر، زبر و زرنگ است شدید
که پسر نصفش را هم در خود ندید

همه تان جزو این چهار دسته اید
آن پسر که گفتی، حساب کار آمد به دستش، پرید

مقصودم ازاین وب فقط خنده بید
از بس که شما پسرها بَـدید

خدا جنس مرد را آزمایشی آفرید
پس از آن زن برتر را آورد پدید

زن، زن را سوار برمرد دید
ولی مرد غیر از زمین هیچ ندید

زن هرچه را دوست داشت خرید
مرد فقط دید و حسرت کشید

مرد از صبح تا به شب دوید
آخر کارش به تیمارستان کشید

زن، سرور و سالار؛ آیا شما مَـردید؟
مرد تا کم آورد جامه خویش را درید

پسران فکر میکنید شما برترید؟
نه توهم زدید،اگرخوابید، بیدار شوید

از ازل تا به ابد زن موجود برتری ست
شما باید کوتاه بیایید، چاره چیست؟