داستان شعر طنز عاشقانه

برترین شعرها ی طنز عاطفی و عاشقانه

 
» شعر طنز زن متاهل :: ۱۳٩٥/٧/۱٢
» توجه توجه :: ۱۳٩٩/۸/۱٦
» شعر طنز روباه و زاغ :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» شعر طنز خوش خیال کاغذی :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» شعر طنز رانندگی در ایران :: ۱۳٩٤/٥/۳
» شعر طنز خواهر و برادر :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» شعر طنز خدمت سربازی :: ۱۳٩٤/۱/۸
» شعر طنز مادر زن :: ۱۳٩۳/۱٢/٧
» شعر طنز وایبر و لاین :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» شعر طنز یه قل دو قل :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» شعر طنز شوهر ذلیل :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» شعر طنز پیغامگیر شاعران فارسی :: ۱۳٩۳/٤/۱
» توجه توجه :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» بخت و شانس (شعر طنز) :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» شعر طنز مرد زن مرده :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» شعر طنز زن ذلیل :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» حق تقدم دررانندگی(شعرطنز) :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» شعر طنز پدر و پسر :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» شعر طنز «ما که اطفال این دبستانیم» نقش ایوان :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» شعر طنز دکتر :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» شعر طنز مهندس :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» وصلت ناجور (شعر طنز) :: ۱۳٩٢/۳/٧
» از دواج با مرده شور (شعر طنز) :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» هفت سین خانمها !!!!! (شعر طنز ) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» شعر طنز امتحان (برگرفته از یاس) :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» شعر طنز درباره مترو :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» پسر شجاع و جنگجو که عاشق می شود و ... (شعر طنز) :: ۱۳٩۱/۸/٤
» شعر طنز همه چی آرومه :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» شعر طنز کجاست :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» شعر طنز «پسر برتر از دخترآمد پدید» :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» شعر طنز ضد پسر :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» شعر طنز و خنده دار زن گرفتن کره خر :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» خواهرم ای دختر ایران زمین (شعر طنز) :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» دخترک(شعر طنز) :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» الهی نامه(طنز) :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» نبرد جومونگ و رستم(شعر طنز) :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» مناجات نامه کامپیوتری(شعر طنز) :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» شعر طنز اهل دانشگاهم :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» شعر طنز عید :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» شعر طنز عید می آید و اجناس گران خواهد شد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» شعر طنز در رابطه با عید نوروز :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» شعر طنز خطاب به عید... (از سوزن الشعرا !!!) :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» یاهو (شعر طنز) :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» من بدهکارم :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» معشوق تو کیست (شعر طنز) از علی بهرامی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» فردوسی 2010 (شعر طنز) از جواد خلیلی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» مرد(شعر طنز) :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» پسر عمه ام رَپِر شده (شعر طنز) :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» نامه ی تهران جدید به طهران قدیم (شعر طنز) :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» شعر طنز «کلاغ سیاه» :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» شعر طنز مخصوص شب یلدا :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» شعر طنز شب یلدا :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» { قلیان } شعر طنز :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» { ای خدا } شعر طنز :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» { فیس بوک } شعر طنز :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» شعر طنز برای دانشجویان عزیز :: ۱۳٩٠/٩/٢
» اینترنت طنز :: ۱۳٩٠/٩/٢
» تاکسی طنز :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» شعر طنز از سهراب سپهری :: ۱۳٩٠/۸/٢
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/۸/٢
» بشکه نفت طنز :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» رستم و افراسیاب طنز :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» شعر طنز دانشجو :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز بینی :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» روزه داری طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» سربازی :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» آبگوشت :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز دانشجویی :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز کفش :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر چت طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» خواستگاری خر :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» پ نه پ :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» شعر طنز و عاطفی :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شعر طنز باحال :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شعر طنز :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» گریه کن :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» رفت :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شعرهای جالب :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شعر :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» شعر :: ۱۳۸۸/٦/۳
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: ۱۳۸٧/٧/۱٦